UX Designer


Hej! Jag heter Anders Björk och är UX designer. Jag bor i Göteborg och jobbar som frilansare.


Vad gör en UX-designer?

User Experience design eller UX-design handlar om att designa en lösning som fungera så bra som möjligt för en viss användningssituation. Det kan handla om allt från att optimera ett system för expertanvändare till att optimera en webbplats för sällananvändare.

Men innan man börjar desgina något gäller det att förstå två saker; vad beställaren vill ha ut för värde av sin investering (t ex en investering i en ny webbplats). Det vill säga, vad ska vara annorlunda efter att webbplatsen är klar?

Efter det handlar det om att förstå användarna, deras behov och drivkrafter samt i vilka situationer de kommer att använda lösningen. Detta gör man ofta genom djupintervjuer eller observationer av potentiella användare.

Eftersom man inte kan designa "för alla" gäller det att prioritera målgrupperna. Hur man prioriterar beror på. Ofta kan man utgå ifrån hur bra en viss målgrupp bidrar till beställarens önskade värde.

Själva UX-designen handlar om att uppfylla beställarens önskemål om värde av investeringen, tillsammans med att uppfylla de viktigaste målgruppernas behov.

Det är dessa två komponenter som är bra User Experience.

I verkligheten finns det förstås en rad andra saker som påverkar designbeslut. Tekniska begränsningar, tid, pengar och en rad andra faktorer gör ibland att man måste designa lösningar som egentligen hade kunnat vara bättre.

En UX-designer vill förstås också testa sin design. Detta kan man göra i alla delar av processen. Man kan testa utifrån enkla pappersskisser eller från en prototyp eller med ett färdigt system. Huvudsaken är att man har en verklig användare som testperson och att denna får försöka utföra verkliga uppgifter med hjälp av din design.

De olika aktiviteterna man utför som UX-designer görs sällan i en följd. Ofta jobbar man med ett mer agilt förhållningssätt, där man gör research, sätter upp hypoteser, designar, testar och lär sig genom ett projekt.


Letar du efter en UX-designer i Göteborg som kan jobba som frilans i ditt projekt? Hör av dig till mig så pratar vi vidare om hur jag kan hjälpa dig med user experience design.